Ladbrokes HMRC-anke avslått igjen

For deg som bruker mye tid på å spille på Ladbrokes UK online kasino – du vil kanskje lese dette. Selskapet har fått anken sin i UK Court of Appeal avvist. Dette kommer under en langvarig kamp med Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) over en skatteunddragelse på 71 millioner kroner. Dette har vært i gang siden 2008, og den siste avvisningen er en som sannsynligvis vil vise seg å være sentral i endelig å bevege seg mot at dette blir løst.

Som et av de største navnene i den britiske online kasinoindustrien er trusselen mot Ladbrokes troverdighet og bærekraft klart. Med mål om å bevise at Ladbrokes brukte et juridisk smutthull (som senere ble lukket av britiske myndigheter samme år) for å unngå skatteavgifter, er anklagen at selskapet har deltatt i «transaksjoner gjennom datterselskaper» for å ta seg av skatt.

Mens det ikke forventes å ha noen innvirkning på spillsiden av ting, kan det få en langsiktig effekt hvis den ankeprosessen etter hvert løper ut. Med presedens fra hele ni andre firmaer som allerede har brukt dette smutthullet- og allerede har betalt etter å ha innrømmet feilen sin – for å endelg få betalingen til å gå fremover.

For øyeblikket er det imidlertid et interessant spørsmål med hensyn til hvordan HMRC kan håndtere fremtidige økonomiske presedenter med et slikt problem. For nå komemr det interessante å være hvordan Ladbrokes forsøker å kjempe en kamp som er veldig vanskelig å forutsi.

Leave a Comment